top of page

EVOLUTIO

psychoterapia ciałem

TLO_MIMIKA_05_01
TLO_MIMIKA_04_02
TLO_MIMIKA_03_02
TLO_MIMIKA_04_01
TLO_MIMIKA_02_02
TLO_MIMIKA_03_01
TLO_MIMIKA_02_01
TLO_MIMIKA_01_01
TLO_MIMIKA_05_02
TLO_MIMIKA01_02

  Psychoterapia indywidualna  

 Psychoterapia indywidualna - metoda Alexandra Lowena  

Psychoterapia w nurcie lowenowskim to taki rodzaj spotkania z terapeutą,

na które w równej mierze zapraszany jest umysł jak i ciało. Ten sposób pracy pozwala w skuteczny i bezpośredni sposób zająć się swoimi uczuciami,

zarówno tymi, które aktualnie są trudne, jak i tymi związanymi z przeszłością.

Rozmowa z terapeutą pomaga w nazwaniu i odkryciu aktualnych i dawnych źródeł ich siły - czasem to przez co się przeszło, sprawia, że jest się wrażliwszym lub podatniejszym na przeżywanie pewnych uczuć w destrukcyjny dla siebie sposób.

Praca z ciałem pomaga poczuć napięcia powstałe w wyniku zatrzymania

i niewyrażenia uczuć, po to by następnie poprzez masaż, ćwiczenia fizyczne, relacyjne lub ekspresyjne czy poprzez pogłębiony oddech powoli i z uwagą je uwalniać. Warto nauczyć się odczytywać swoje uczucia i świadomie je wyrażać. Warto pracować nad tym tak na poziomie ciała jak i na poziomie umysłu. Paradoksalnie właśnie pełne dopuszczenie do siebie i przeżywanie tych niechcianych uczuć może spowodować, że nie będą już brały góry.

Wtedy będzie łatwiej , mimo przeżywania tego co trudne, nie krzywdzić siebie

i innych, żyć pełniej i w większym poczuciu siebie.

Psychoterapia indywidualna

- czego możesz się spodziewać podczas spotkania z terapeutą?

  • uważnego słuchania i wspierającej rozmowy

  • ćwiczeń podczas sesji i do samodzielnego wykonywania w domu

  • bezpiecznego dotyku

  • zredukowaniu stresu i napięć w ciele

  • odzyskaniu dostępu do pełni swojej energii i zwiększeniu żywotności

  • docieraniu do ukrytych pod napięciami emocji i uczuć, i bezpiecznemu ich uwalnianiu

  • poprawie zdrowia i samopoczucia

  • zwiększeniu pewności siebie, samoakceptacji i samoświadomości

  Czemu ma to służyć?  

Spotkania są zindywidualizowane i dopasowane do potrzeb każdego uczestnika.

bottom of page